П Е Р С О Н А Л

 

     
     
     
_
 

Вiталiй Живий
системний аналiтик

-  Рівненський державний технічний університет, Облiк та аудит, 1997
-  ТОВ фiрма "Волинь Теком", Системний аналiтик, 1995-1997
-  Вiннер ФОРД Рiвне, Головний бухгалтер, 1997
-  Приватне пiдприємство - фiрма "Софтланд", Системний аналiтик, 1997 - до тепер

Дiяльнiсть: системний аналiз, постановка задач, бухгалтерський облiк та фiнанси