П Е Р С О Н А Л

 

     
     
     
_
 

Валерiй Лукащук
заступник директора

-  Мiнський радiотехнiчний iнститут, Робототехнiка, 1991
-  ВАТ "АЗОТ", програмiст, 1991 - 1994
-  Приватна фiрма "Волинь Теком/+", головний спецiалiст, 1994 - 1995
-  ТОВ фiрма "Волинь Теком", головний спецiалiст, 1995 - 1997
-  Приватне пiдприємство - фiрма "Софтланд", заступник директора, 1997 - до тепер

Дiяльнiсть: проектування баз даних, системне адмiнiстрування, програмування