П Е Р С О Н А Л

 

     
     
     
_
 

Олена Гвоздикiвська
головний бухгалтер

-  Рівненський державний технічний університет , Облiк i аудит, 1997
-  Приватна фiрма "СофтЛанд", Головний бухгалтер, 1997 - до тепер