П Р О Г Р А М Н Е
З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я

 

     
     
     
_
 

Нашi базовi платформи:

Софтланд має добрі традиції та досвід в розробці програмного забезпечення. Ми опанували багатий арсенал технологій і виконуємо свою роботу професійно.

Наші програмні засобі, середовища та інструменти:

- ОС: Windows 95/98/NT, Unix (FreeBSD)
- Програмні інстументи: Borland Delphi, C
- СУБД: Sybase SQL Anywhere, mySQL

Технології, якіми ми володіємо:

- Об'єктно-орієнтоване програмування (OOP)
- Клієнт / сервер
- Програмування для Internet (CGI)
- Web-дизайн

У розробці програмного забезпечення ми виходимо з класичного розуміння стадій його життєвого циклу: постановка задачі, підготовка технічного завдання, проектування, програмування, тестування, підготовка експлуатаційної документації, впровадження, дослідна експлуатація, супровід.

Нашi програмнi продукти вiдзначаються надiйнiстю, технологiчнiстю та простотою в експлуатацiї.

Фiрма здiйснює також продаж готових програмних продуктiв фiрм Microsoft, Sybase, Inprise, 1C

Програмні продукти, які ми розробили:

Розрахунки з абонентами телефонної компанiї
1997-1999, ВАТ "Рiвнепромзв'язок", ЕТУЗ ВАТ "Рiвнепромзв'язок", Delphi

Система здійснює облік абонентів, імпорт даних по міжміським переговорам, нарахування за послуги зв'язку, облік оплати, видачу квитанцій та бухгалтерської звітності.

Інформацiйна система iнспекцiї архiтектурно-будiвельного контролю
1997-1998, Департамент архітектури м. Рiвне, Delphi, Sybase SQL Anywhere

Система обліковує об'єкти будівництва, проектні, будівельні організації, підприємства будівельної індустрії м. Рівне, дозволяє здійснювати контроль за виконанням приписів та сплатою штрафів.

Інформацiйна система "Фонд охорони навколишнього середовища"
1998, Департамент економiки м. Рiвне, Delphi, Sybase SQL Anywhere

Система здійснює облік надходжень у "Фонд охорони навколишнього середовища"

Система імітаційного моделювання Delsi 1.1